Denna integritetspolicy klargör arten, omfattningen och syftet med OH MY DEER Ing:s insamling och användning av uppgifter om besökare och användare (nedan gemensamt kallade "användare"). Johannes Forkl MSc, Unterprambach 15, A-4731 Prambachkirchen (nedan kallad "Leverantören") som ansvarig för dataskydd.

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post service@oh-my-deer.com eller per telefon på 0043 664 183 62 89

Insamling av åtkomstdata
Leverantören samlar in data om varje åtkomst till online-erbjudandet (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdata inkluderar namnet på den webbplats som nås, fil, datum och tid för åtkomst, mängd överförda data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.
Leverantören använder loggdata utan tilldelning till användarens person eller annan profilering i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna endast för statistiska utvärderingar i syfte att driva, säkerhet och optimering av online-erbjudandet. Leverantören förbehåller sig dock rätten att kontrollera loggdata i efterhand om det finns en motiverad misstanke om olaglig användning på grund av konkreta indikationer.

Insamling och användning av personuppgifter
Personuppgifter samlas endast in och används av leverantören om detta är tillåtet enligt lag eller om användarna samtycker till datainsamlingen. I regel är det tydligt för användaren vilka uppgifter som lagras vid användning av tjänsten, t.ex. namn, e-postadress och meddelande vid användning av beställningsformuläret.
De personuppgifter som lämnas i syfte att beställa varor (såsom namn, e-postadress, adress, betalningsuppgifter) kommer att användas av säljaren för att fullgöra och behandla avtalet. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt, överförs i krypterad form och vidarebefordras inte till tredje part som inte är involverad i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen.
Vid kontakt med leverantören (via kontaktformulär eller e-post) lagras användarens uppgifter i syfte att behandla förfrågan och i händelse av att följdfrågor uppstår.
Leverantören har vidtagit organisatoriska, avtalsenliga och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i dataskyddslagarna följs och för att förhindra oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer.

Vidarebefordran av uppgifter till tredje part
Användarnas uppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part om detta är tillåtet enligt lag eller om en användare har samtyckt till vidarebefordran.
Detta är till exempel fallet om vidarebefordran av uppgifterna tjänar till att uppfylla avtalsförpliktelser gentemot användaren och postadressen överlämnas till ett speditionsföretag efter en butiksbeställning. Eller om uppgifterna begärs av behöriga organ, t.ex. brottsbekämpande myndigheter.
Användarnas personuppgifter kommer inte på något sätt att säljas eller vidarebefordras till tredje part i reklamsyfte eller för att skapa användarprofiler.

Cookies
Leverantören använder "cookies" som en del av sitt online-erbjudande. Cookies är små filer som lagras på användarens dator och kan spara information för leverantörer. Tillfälliga cookies raderas när webbläsaren stängs, permanenta cookies finns kvar under en viss tidsperiod och kan göra den lagrade informationen tillgänglig när online-erbjudandet öppnas igen.
Cookies används å ena sidan för att underlätta användningen av tjänsten. En cookie lagrar t.ex. en användares varukorgsstatus.
Användaren kan påverka användningen av cookies. De flesta webbläsare har möjlighet att begränsa eller helt förhindra lagring av cookies. Leverantören strävar efter att utforma online-erbjudandet på ett sådant sätt att användningen av cookies inte är nödvändig. Det påpekas dock att användningen och i synnerhet användarkomforten kommer att begränsas utan cookies.

Google Analytics
Leverantören använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om användarnas användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer Google dock att förkorta användarens IP-adress i förväg inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera användarnas användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.
Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Användare kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Användare kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till deras användning av webbplatsen (inklusive deras IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Användning av Facebook Social Plugins
Detta online-erbjudande använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plugins känns igen på en av Facebooks logotyper (vitt "f" på en blå ruta eller en "tummen upp"-tecken) eller är märkta med tillägget "Facebook Social Plugin". Listan och utseendet på Facebooks sociala plugins kan ses här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När en användare besöker en webbplats i detta online-erbjudande som innehåller ett sådant plugin, upprättar hans webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Facebook direkt till användarens webbläsare och integreras i webbplatsen av webbläsaren. Leverantören har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar därför användare enligt deras kunskapsnivå: Genom att integrera pluginsen får Facebook information om att en användare har öppnat motsvarande sida i onlineerbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till hans eller hennes Facebook-konto. När en användare interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att klicka på Gilla-knappen eller skriva en kommentar, överförs motsvarande information från din webbläsare direkt till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook är det fortfarande möjligt för Facebook att inhämta och lagra dennes IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, liksom de relevanta rättigheterna och inställningsalternativen för att skydda användarnas integritet, finns i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook samlar in uppgifter om honom eller henne via detta online-erbjudande och länkar det till hans eller hennes medlemsuppgifter som lagras på Facebook, måste han eller hon logga ut från Facebook innan han besöker webbplatsen och radera motsvarande Facebook-cookies. Det är också möjligt att blockera Facebooks sociala plug-ins med webbläsartillägg, till exempel med "Facebook Blocker".

+1-knappen från Google+

Detta online-erbjudande använder knapparna för det sociala nätverket Google+ (t.ex. "+1"-knappen), som drivs av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). När en användare besöker en webbplats i detta online-erbjudande som innehåller en sådan knapp, upprättar webbläsaren en direkt anslutning till Googles servrar. Innehållet i knapparna överförs direkt till användarens webbläsare av Google och integreras på webbplatsen av webbläsaren. Leverantören har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Google samlar in med knapparna.
Enligt Google samlas inga personuppgifter in utan att du klickar på knappen. Sådana uppgifter, inklusive IP-adressen, samlas in och behandlas endast för inloggade medlemmar i Google+. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Google samt användarnas relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda deras integritet finns i Googles dataskyddsinformation om "+1″-knappen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html och FAQ: http: //bit.ly/r3Qmer. Om en användare är medlem i Google+ och inte vill att Google samlar in uppgifter om honom eller henne via denna webbplats och kopplar dem till dina medlemsuppgifter som lagras hos Google, måste användaren logga ut från Google Plus innan han eller hon besöker denna webbplats och radera de cookies som tillhör Google i webbläsaren.


Användning av
Twitter-knapparPå denna webbplats används Twitter-tjänstens knappar. Dessa knappar (t.ex. "Tweet" eller "Follow") erbjuds av Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
När en användare besöker en webbplats som innehåller en sådan knapp upprättar webbläsaren en direktförbindelse med Twitters servrar. Innehållet i Twitter-knappen överförs av Twitter direkt till användarens webbläsare. Leverantören har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Twitter samlar in med hjälp av detta plugin och informerar användarna i enlighet med sin kunskapsnivå. Enligt detta överförs endast användarens IP-adress och webbadressen till respektive webbplats när knappen klickas, men inte för något annat syfte än att visa knappen. Mer information om detta finns i Twitters sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy.

Återkallelse, ändringar, korrigeringar och uppdateringar
På begäran har användaren rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som leverantören lagrar om honom/henne. Kontaktuppgifter hittar du i leverantörens avtryck.
Dessutom har användaren rätt att korrigera felaktiga uppgifter, blockera och radera sina personuppgifter, förutsatt att det inte finns någon rättslig skyldighet att behålla sådana uppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra dataskyddsdeklarationen för att anpassa den till förändringar i den rättsliga situationen eller vid förändringar av tjänsten och databehandlingen.