Tryck

OH MY DEER
Exklusivt och originellt – specialföremål tillverkade av horn

Ing. Johannes Forkl MSc
Unterprambach 15
4731 Prambachkirchen
Österrike

E-post: service@oh-my-deer.com
Tfn: 0043 664 183 62 89

UID-nr: ATU73871045

Ansvar för länkar
Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en överträdelse av lagen. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Skydd av personuppgifter
All information kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Användningen av vår webbplats är i allmänhet möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor sker detta alltid, så långt det är möjligt, på frivillig basis.

Fotokreditering
Alla produktbilder och närbilder tillhör Johannes Forkl. Det är inte tillåtet att använda dessa bilder utan tillstånd från Johannes Forkl.