Denne databeskyttelseserklæringen klargjør typen, omfanget og formålet med innsamlingen og bruken av data fra besøkende og brukere (heretter samlet referert til som "brukere") av OH MY DEER Ing. Johannes Forkl MSc, Unterprambach 15, A-4731 Prambachkirchen (heretter referert til som "leverandør") som det organ som er ansvarlig for databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, kan du kontakte oss på e-post service@oh-my-deer.com eller på telefon 0043 664 183 62 89

Innsamling av tilgangsdata
Tilbyderen samler inn data om hver tilgang til netttilbudet (såkalte serverloggfiler). Tilgangsdataene inkluderer navnet på nettstedet som ble åpnet, fil, dato og klokkeslett for tilgang, mengde overførte data, varsel om vellykket tilgang, nettlesertype og versjon, brukerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøkte siden), IP-adresse og den anmodende leverandøren.
Tilbyderen bruker loggdataene uten tildeling til personen til brukeren eller annen profilering i henhold til lovbestemmelsene kun for statistiske evalueringer med det formål drift, sikkerhet og optimalisering av netttilbudet. Tilbyderen forbeholder seg imidlertid retten til i ettertid å kontrollere loggdataene dersom det er berettiget mistanke om ulovlig bruk basert på konkrete indikasjoner.

Innsamling og bruk av personopplysninger
Personopplysninger samles inn og brukes kun av leverandøren dersom dette er tillatt ved lov eller dersom brukerne samtykker til datainnsamlingen. Som regel er det gjenkjennelig for brukeren ved bruk av tjenesten hvilke data som lagres, for eksempel navn, e-postadresse og melding ved bruk av bestillingsskjema.
Personopplysningene oppgitt for bestilling av varer (som navn, e-postadresse, adresse, betalingsdetaljer) brukes av selgeren for å oppfylle og behandle kontrakten. Disse dataene behandles konfidensielt, overføres i kryptert form og videreformidles ikke til tredjeparter som ikke er involvert i bestillings-, leverings- og betalingsprosessen.
Ved kontakt med leverandøren (via kontaktskjema eller e-post) lagres brukerens detaljer med det formål å behandle forespørselen og i tilfelle det skulle oppstå oppfølgingsspørsmål.
Tilbyderen har tatt organisatoriske, kontraktsmessige og tekniske sikkerhetstiltak for å sikre at bestemmelsene i databeskyttelseslovene overholdes og at utilsiktet eller forsettlig manipulasjon, tap, ødeleggelse eller tilgang av uautoriserte personer forhindres.

Dataoverføring til tredjeparter
Brukerdata vil kun bli videresendt til tredjepart dersom dette er tillatt ved lov eller dersom en bruker har samtykket til videresending.
Dette er for eksempel tilfellet dersom videresending av data tjener til å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser overfor bruker og postadressen overlates til et speditør etter en butikkbestilling. Eller hvis dataene etterspørres av kompetente myndigheter, for eksempel rettshåndhevende myndigheter.
Personopplysningene til brukerne selges eller videreformidles på ingen måte til tredjeparter for reklameformål eller med det formål å opprette brukerprofiler.

informasjonskapsler
Leverandøren bruker "informasjonskapsler" som en del av sitt netttilbud. Informasjonskapsler er små filer som lagres på brukerens datamaskin og kan lagre informasjon for tilbydere. Midlertidige informasjonskapsler slettes etter at nettleseren er stengt, permanente informasjonskapsler beholdes i en bestemt tidsperiode og kan gjøre den lagrede informasjonen tilgjengelig når netttilbudet kalles opp igjen.
På den ene siden brukes informasjonskapsler for å lette bruken av tjenesten. En informasjonskapsel lagrer for eksempel en brukers handlekurvstatus.
Brukeren kan påvirke bruken av informasjonskapsler. De fleste nettlesere har en mulighet til å begrense eller fullstendig forhindre lagring av informasjonskapsler. Tilbyderen bestreber seg på å utforme netttilbudet på en slik måte at bruk av informasjonskapsler ikke er nødvendig. Det påpekes imidlertid at bruken og spesielt brukervennligheten er begrenset uten informasjonskapsler.

Google Analytics
Leverandøren bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte «cookies», tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin og som muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av denne nettsiden av brukere, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.
Hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, vil IP-adressen til brukeren på forhånd bli forkortet av Google i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. IP-anonymisering er aktiv på denne nettsiden. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet til brukere, for å sammenstille rapporter om nettstedets aktivitet og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedets aktivitet og internettbruk til nettstedoperatøren.
IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data. Brukere kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; Tilbyderen påpeker imidlertid overfor brukerne at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden i sin fulle grad. Brukere kan også forhindre at dataene som genereres av informasjonskapselen og relatert til deres bruk av nettstedet (inkludert deres IP-adresse) sendes til Google og behandlingen av disse dataene av Google ved å bruke nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke nedlasting og installer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bruk av Facebook sosiale plugins
Dette netttilbudet bruker sosiale plugins ("plugins") fra det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginene kan gjenkjennes av en av Facebook-logoene (hvit "f" på en blå flis eller et "tommel opp"-skilt) eller er merket med tillegget "Facebook Social Plugin". Listen og utseendet til Facebooks sosiale plugins kan sees her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
Hvis en bruker ringer opp et nettsted for dette netttilbudet som inneholder en slik plugin, oppretter nettleseren hans en direkte forbindelse med Facebook-serverne. Innholdet i pluginet overføres direkte fra Facebook til brukerens nettleser og integreres i nettsiden av nettleseren. Tilbyderen har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som Facebook samler inn ved hjelp av dette pluginet og informerer derfor brukeren i henhold til deres kunnskapsnivå: Ved å integrere plugin mottar Facebook informasjonen om at en bruker har fått tilgang til den tilsvarende siden av netttilbudet. Hvis brukeren er logget på Facebook, kan Facebook tilordne besøket til sin Facebook-konto. Hvis en bruker samhandler med pluginene, for eksempel ved å trykke på Like-knappen eller kommentere, overføres den tilsvarende informasjonen direkte fra nettleseren din til Facebook og lagres der. Hvis en bruker ikke er medlem av Facebook, er det fortsatt mulighet for at Facebook finner ut og lagrer IP-adressen deres. Ifølge Facebook lagres kun en anonym IP-adresse i Tyskland.
Formålet og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene samt relevante rettigheter og innstillingsmuligheter for beskyttelse av personvernet til brukerne finnes i Facebooks databeskyttelsesinformasjon: https:/ /www.facebook.com/about/privacy/ .
Hvis en bruker er Facebook-medlem og ikke ønsker at Facebook skal samle inn data om ham via dette netttilbudet og knytte det til hans medlemsdata som er lagret på Facebook, må han logge ut av Facebook før han besøker nettsiden og slette de tilsvarende Facebook-informasjonskapslene. Det er også mulig å blokkere Facebook sosiale plugins med tillegg for nettleseren, for eksempel med «Facebook Blocker».

+1-knapp fra Google+

Dette netttilbudet bruker knappene til det sosiale nettverket Google+ (f.eks. «+1»-knappen), som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Hvis en bruker ringer opp et nettsted for dette netttilbudet som inneholder en slik knapp, oppretter nettleseren en direkte forbindelse med Googles servere. Innholdet i knappene sendes direkte til nettleseren din av Google, som integrerer det i nettsiden. Leverandøren har derfor ingen innflytelse på mengden data som Google samler inn med knappene.
Ifølge Google samles ingen personopplysninger inn uten et klikk på knappen. Slike data, inkludert IP-adressen, samles inn og behandles kun for innloggede medlemmer av Google+. Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene av Google, samt relevante rettigheter og innstillingsalternativer til brukeren for å beskytte personvernet ditt, finnes i Googles databeskyttelsesinformasjon på "+1"-knappen : http://www.google.com /intl/de/+/policy/+1button.html og vanlige spørsmål: http://bit.ly/r3Qmer . Hvis en bruker er et Google+-medlem og ikke vil at Google skal samle inn data om ham via denne nettsiden og koble den til medlemsdataene dine som er lagret av Google, må brukeren logge ut av Google Plus før han besøker denne nettsiden og sette inn informasjonskapslene som tilhører Google slett i nettleseren.

Bruk av Twitter-knappene
Knappene til Twitter-tjenesten brukes på dette netttilbudet. Disse knappene (f.eks. "Tweet" eller "Følg") tilbys av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Når en bruker ringer opp et nettsted på denne nettsiden som inneholder en slik knapp, oppretter nettleseren deres en direkte forbindelse til Twitter-serverne. Innholdet i Twitter-knappen overføres direkte fra Twitter til brukerens nettleser. Tilbyderen har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som Twitter samler inn ved hjelp av denne plugin og informerer brukerne i henhold til deres kunnskapsnivå. I følge dette overføres kun IP-adressen til brukeren og URL-en til den respektive nettsiden når knappen åpnes, men brukes ikke til andre formål enn å vise knappen. Ytterligere informasjon om dette finner du i Twitters personvernerklæring på http://twitter.com/privacy .

Tilbakekall, endringer, rettelser og oppdateringer
Brukeren har rett til på forespørsel å motta informasjon gratis om personopplysningene som leverandøren har lagret om ham. Kontaktinformasjon finner du i forlaget til leverandøren.
I tillegg har brukeren rett til å korrigere uriktige data, blokkering og sletting av sine personopplysninger, forutsatt at det ikke er noen juridisk forpliktelse til å beholde dem.

Endringer i personvernerklæringen
Leverandøren forbeholder seg retten til å endre databeskyttelseserklæringen for å tilpasse den til endringer i rettstilstanden eller til endringer i tjenesten og databehandlingen.