Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk te noemen "Gebruikers") door OH MY DEER Ing. Johannes Forkl MSc, Unterprambach 15, A-4731 Prambachkirchen (hierna te noemen de "Aanbieder") als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via e-mail service@oh-my-deer.com of per telefoon op 0043 664 183 62 89

Toegangsgegevens verzamelen
De provider verzamelt gegevens over elke toegang tot het online aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.
De aanbieder gebruikt de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het online aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en gebruikt door de aanbieder als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruikers toestemming geven voor het verzamelen van de gegevens. In de regel is het voor de gebruiker herkenbaar welke gegevens worden opgeslagen bij gebruik van de service, bijvoorbeeld naam, e-mailadres en bericht bij gebruik van het bestelformulier.
De persoonlijke gegevens die worden verstrekt om goederen te bestellen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt om het contract uit te voeren en te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, gecodeerd verzonden en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betaalproces.
Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.
De aanbieder heeft organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te voorkomen.

Doorgeven van gegevens aan derden
Gegevens van gebruikers worden alleen doorgegeven aan derden als dit wettelijk is toegestaan of als een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het doorgeven.
Dit is bijvoorbeeld het geval als het doorsturen van de gegevens dient om contractuele verplichtingen tegenover de gebruiker na te komen en het postadres na een winkelbestelling aan een verzendbedrijf wordt doorgegeven. Of als de gegevens worden opgevraagd door bevoegde instanties zoals wetshandhavingsinstanties.
De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden in geen geval verkocht of doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden of voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

Cookies
De provider gebruikt "cookies" als onderdeel van zijn online aanbod. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en die informatie kunnen opslaan voor providers. Tijdelijke cookies worden verwijderd nadat de browser is gesloten, permanente cookies blijven gedurende een bepaalde periode opgeslagen en kunnen de opgeslagen informatie beschikbaar maken wanneer het online-aanbod opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden enerzijds gebruikt om het gebruik van de service te vergemakkelijken. Een cookie slaat bijvoorbeeld de status van het winkelwagentje van een gebruiker op.
De gebruiker kan het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Aanbieder probeert het online aanbod zo te ontwerpen dat het gebruik van cookies niet nodig is. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en in het bijzonder het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zal zijn.

Google Analytics
De provider gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google het IP-adres van de gebruiker echter vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.
Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in hun browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Gebruikers kunnen het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met hun gebruik van de website (inclusief hun IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gebruik van Facebook Social Plugins
Deze online aanbieding maakt gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van sociale plugins van Facebook kun je hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer een gebruiker een website van dit online aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar de browser van de gebruiker verzonden en door de browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert gebruikers daarom op basis van hun kennisniveau: door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Wanneer een gebruiker interageert met de plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de Like-knop of door een reactie te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie door uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk dat Facebook zijn IP-adres verkrijgt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook gegevens over hem of haar verzamelt via dit online aanbod en deze koppelt aan zijn of haar lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen op Facebook, moet hij of zij zich afmelden bij Facebook voordat hij of zij de website bezoekt en de bijbehorende Facebook-cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om de sociale plug-ins van Facebook te blokkeren met browser add-ons, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".

+1 knop van Google+

Dit online-aanbod maakt gebruik van de knoppen van het sociale netwerk Google+ (bijv. "+1"-knop), dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Wanneer een gebruiker een website van dit onlineaanbod bezoekt die een dergelijke knop bevat, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de knoppen wordt door Google rechtstreeks naar de browser van de gebruiker gestuurd en door de browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google verzamelt met de knoppen.
Volgens Google worden er geen persoonlijke gegevens verzameld zonder een klik op de knop. Dergelijke gegevens, inclusief het IP-adres, worden alleen verzameld en verwerkt voor ingelogde leden van Google+. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google evenals de daarmee verbonden rechten en instellingsmogelijkheden van de gebruikers ter bescherming van hun privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google over de "+1"-knop: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en in de FAQ: http://bit.ly/r3Qmer. Als een gebruiker lid is van Google+ en niet wil dat Google via deze website gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die bij Google zijn opgeslagen, moet de gebruiker uitloggen bij Google Plus voordat hij of zij deze website bezoekt en de cookies van Google in de browser verwijderen.

Gebruik van Twitter-knoppen
Op deze website worden knoppen van de Twitter-dienst gebruikt. Deze knoppen (bijv. "Tweet" of "Follow") worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS.
Wanneer een gebruiker een website van deze internetaanwezigheid oproept die een dergelijke knop bevat, maakt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-button wordt door Twitter rechtstreeks naar de browser van de gebruiker verzonden. De provider heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter verzamelt met behulp van deze plugin en informeert gebruikers op basis van zijn kennisniveau. Volgens dit principe worden alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden wanneer op de knop wordt geklikt, maar niet voor enig ander doel dan de weergave van de knop. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Herroeping, wijzigingen, correcties en updates
Op verzoek heeft de gebruiker het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen door de aanbieder. Contactgegevens zijn te vinden in het impressum van de leverancier.
Daarnaast heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn of haar persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat om dergelijke gegevens te bewaren.

Wijzigingen in het privacybeleid
De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan wijzigingen in de juridische situatie of bij wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking.