Nybygg av Käserstatt fjellrestaurant (Sveits) – desember 2020